برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1392/05/09 - نسخه شماره 2671 سازمان آگهی ها تلفن :88978473 - 09123906054 نمابر : 88989456 صفحه اصلی

 به منظور بازديد و تاييد چارت سازماني جديد صورت گرفت
 حضورمدير کل نيروي انساني سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردراداره کل ثبت استان خوزستان 

اهواز- موسوي نسب : مسعود مرسلپور مدير کل نيروي انساني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رمضاني از تشکيلات معاونت توسعه رياست جمهوري از اداره کل ثبت استان خوزستان بازديد به عمل آوردند

در اين بازديد که با هدف بررسي تشکيلات ثبتي خوزستان از لحاظ تعداد نيروي انساني ،چارت سازماني و تعداد واحدهاي ثبتي انجام شد مرسلپور اعلام نمود ثبت استان خوزستان متاسفانه داراي چارت تشکيلاتي فوق العاده ضعيف و فشار کار

زيادي بر روي کارکنان خود با توجه به وسعت استان و جمعيت بالغ بر چهار ميليون و پانصد هزار نفري مي باشد .

وي افزود: اين موضوع خدمات رساني به مردم را به نحو مطلوب در پي ندارد ولي کارکنان ثبت در سراسر خوزستان تمام توان خود را در جهت مطلوب نمودن خدمات ثبتي گذاشته اند .

مدير کل نيروي انساني سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اذعان نمود: با پيگيريهاي اين سازمان در آينده نزديک چارت سازماني خوزستان تغيير و چارت پيشنهادي از 527 پست سازماني به 937 پست سازماني خواهد رسيد و اهواز به چهار منطقه ثبتي ، اداره ثبت شرکتها ، اداره اجرا و اداره بازرسي تقسيم خواهد شد. وي افزود: در آينده نه چندان دور شاهد تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به پيماني بوده وهمچنين تبديل وضعيت نيرو هاي پيماني به رسمي جزء سياستهاي سازمان است .

در پايان مرسلپور از تمامي کارکنان واحد ثبتي خوزستان و اهواز با توجه به زحمات فوق العاده اي که متحمل مي شوند تشکر نمود


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
اقتصاد روز
انرژي
بانك و بيمه
ارتباطات وفنآوري اطلاعات
بورس
شهر و ساختمان
شهرستان
شهرستان
شهرستان
شهرستان
تا احياي مجدد كشور فلسطين و حذف اسرائيل از پاي ننشينيد