برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1396/03/29 - نسخه شماره 3742 صفحه اصلی

 مدير کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي:درج قيمت بر روي کالاها ضروري است 

مديرکل نظارت بر شبکه‌هاي توزيع و اقتصادي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان با تأکيد بر اينکه درج قيمت بر روي کالاها ضروري است، گفت: حذف قيمت بر روي کالاها از سوي واحدهاي توليدي منع قانوني دارد.

اکبر تقوي شوازي در گفت‌وگو با فارس در مورد درج قيمت بر روي کالا گفت: تمامي عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف به نصب برچسب قيمت بر روي کالا و تابلو نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غير اين صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.

مدير‌کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با اشاره به مواد قانوني مرتبط با موضوع افزود: براساس ماده 5 قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان مصوب 1388 مجلس شوراي اسلامي تمامي عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از توليدکنندگان، واردکنندگان، توزيع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فني و حرفه‌اي مکلفند، با درج قيمت يا الصاق برچسب روي کالا و يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌اي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.

وي با اشاره به ديگر ماده قانوني در زمينه الزام نصب برچسب قيمت اظهار داشت: طبق ماده 15 قانون نظام صنفي افراد صنفي عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روي کالا ، يا نصب تابلو در محل کسب يا حرفه ، قيمت واحد کالا يا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتي که براي همگان قابل رويت باشد، اعلام کنند.

مدير‌کل نظارت بر شبکه‌هاي توزيعي و اقتصادي سازمان حمايت با استناد به ماده 16 قانون نظام صنفي بيان داشت: صاحبان اماکن عمومي به تشخيص مجمع امور صنفي و تصويب کميسيون نظارت ملزمند، فهرست قيمت غذا و مواد غذايي را که براي مصرف مشتريان ارايه مي شود در برگه هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن به مشتري صورتحساب ارايه نمايند همچنين نرخ اغذيه و مواد غذايي خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتي که در معرض ديد همگان باشند نصب کنند.

اين مقام مسئول درباره ماده 65 قانون نظام صنفي اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قيمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قيمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي که براي مراجعه کنندگان قابل رويت نباشد.

تقوي با اشاره به قانون تعزيرات حکومتي مصوب 19 مهرماه 1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: در ماده 6 اين قانون اشاره شده که قيمت کالاها يا خدمات بصورت نصب برچسب يا اتيکت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد، بايد براي مراجعين قابل رويت باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اول
خبر
کشاورزي
بازار سرمايه
صنعت، معدن و تجارت
بورس
نفت و انرژي
خودرو