برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1396/03/29 - نسخه شماره 3742 صفحه اصلی

 براي سال 1395؛رشد اقتصادي 12.5 درصد شد 

بانک مرکزي در حالي جزئيات نرخ رشد اقتصادي سال گذشته را 12.5درصد اعلام کرده که سهم درآمدهاي نفتي از رشد توليد ناخالص داخلي حدود 78درصد بوده است.طبق محاسبات اوليه و مقدماتي که در بانک مرکزي انجام شده، توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته و بر پايه قيمت‌هاي ثابت سال 1390 به حدود 669 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1394 که 594 هزار ميليارد تومان گزارش شده بود، تا 12.5 درصد افزايش دارد و بيانگر رشد اقتصادي 12.5 درصدي در سال 1395 است. پيش‌تر بانک مرکزي اعلام کرده بود که نرخ رشد اقتصادي در 9 ماهه اول سال گذشته به 11.6 درصد رسيده است و ميزان توليد ناخالص داخلي را 499 هزار ميليارد تومان ثبت شده بود.

نفت در صدر

بر اساس اين گزارش بررسي سهم فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در افزايش توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد که در سال گذشته ارزش افزوده در حوزه نفت حدود 9.8 درصد، صنعت 0.8، بازرگاني 0.7، حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات حدود 0.7 درصد از رشد اقتصادي بوده و نقش عمده‌اي در افزايش رشد توليد ناخالص داخلي داشته‌اند. در بين بخش‌هاي اقتصادي ساختمان با سهمي حدود 0.8- نقش کاهنده‌اي در توليد ناخالص داخلي براي سال گذشته داشته است. در اين بين اين نفت است که با 9.8 درصد بالاترين سهم رشد اقتصادي 12.6 درصدي را ايفا مي‌کند. اين در حالي است که در 9 ماهه اول سال 1395 نيز از رشد 11.6 درصدي حدود 10 درصد سهم نفت بود. اين در شرايطي است که ارزش افزوده گروه "نفت" در سال 1395 حدود 152 هزار ميليارد تومان برآورد شده که رشد 61.6 درصدي را داراست. در اين رابطه افزايش قابل توجه نرخ رشد ارزش افزوده اين گروه ناشي از رفع محدوديت‌ها و افزايش توليد و صادرات نفت خام، فرآورده‌هاي پالايشگاهي، ميعانات، مايعات گازي و افزايش توليد و صادرات گاز طبيعي بوده است.

رشد 4.2 درصدي در بخش کشاورزي

همچنين آمار نشان مي‌دهد که در حوزه "کشاورزي" مقادير توليد محصولات زراعي از رشدي معادل 8.2 درصد، محصولات باغي 6.1 و دامي 4.6 درصد نسبت به دوره هاي قبل برخوردار بوده است. بنابراين در سال 1395 رشد ارزش افزوده گروه کشاورزي 4.2 درصد گزارش شد.

صنعت رشد کرد

در بخش "صنعت" نيز آمارها از اين حکايت دارد که رشد توليد ناخالص داخلي آن با رقم 78 هزار ميلياردي به 6.9 درصد رسيده است. اين در حالي است که رشد صنعت در پايان سال 1394، حدود منفي 4.6 درصد گزارش شده بود. شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي که حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش مي‌دهد نيز در سال 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.9 درصد افزايش يافته است.

رشد منفي ساختمان

در بخش "ساختمان"، ارزش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ساختمان مناطق شهري در سال 1395 به قيمت‌هاي جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 14.1 درصد کاهش يافته است. با اعمال شاخص‌هاي قيمتي متناظر و تعديل ارزش افزوده ساختمان‌هاي خصوصي به قيمت‌هاي جاري و همچنين با احتساب ارزش افزوده ساختمان‌هاي دولتي، نرخ رشد بخش "ساختمان" در سال 1395 (به قيمت هاي ثابت سال 1390) در حدود منفي 13.1 درصد برآورد مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اول
خبر
کشاورزي
بازار سرمايه
صنعت، معدن و تجارت
بورس
نفت و انرژي
خودرو