برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1395/12/27 - نسخه شماره 3681 صفحه اصلی

  «هدف و اقتصاد» بررسي کرد:
 دورنماي اقتصاد در سال96  

الهه بهرام- با نگاه اجمالي بر مهمترين دستاوردهاي اقتصادي سال 95، در مي يابيم که اقتصاد ايران در مقايسه با چندين سال گذشته به توفيقات نسبتاً بالايي دست پيدا کرد. کسب رشد اقتصادي بالاي 7 درصد، تک رقمي شدن نرخ تورم، ايجاد 700 هزار فرصت شغلي و... مهمترين ثمرات اقتصادي امسال بود که در اقتصاد به بار نشست. اما اين تمام ماجرا نيست و علي رغم اين ماحصل اقتصادي مثبت، دولت در بحث خروج از رکود آن طور که بايد موفق عمل نکرد. بنابراين رشد مذکور نتوانست به طور ملموس و عيني در تار و پود زندگي مردم نمايانگر شود. حال اين که چشم انداز اقتصاد و مؤلفه هاي اصلي آن در سال جديد چگونه ارزيابي مي شوند، سؤال بسيار مهمي است که کارشناسان اقتصادي در گفت و گو با «هدف و اقتصاد» به تحليل و بررسي آن مي پردازند.

رشد اقتصادي سال 96 بين 3 تا4 درصد پيش بيني مي شود

حسن زيبايي، کارشناس اقتصادي و آينده‌پژوهي، به «هدف و اقتصاد» مي گويد: رشد اقتصادي سال 95 ناشي از پيشران نفتي بود،‌ که در سال آينده اين جهش نفتي را در اقتصاد نخواهيم داشت. از اين رو رشد اقتصادي ما حدود 3 درصد ارزيابي مي شود.

محمد حسين برخوردار، کارشناس اقتصادي، در اين باره به «هدف و اقتصاد» مي گويد: ‌از آن جايي که سياست هاي خارجي آمريکا، اقتصاد کشورهاي وابسته را دچار مشکل مي سازد؛ اين گونه پيش بيني مي شود اقتصاد ايران رشد سختي را در سال 96 پيش رو داشته باشد و رشد حدود 8 درصدش به رشد 3 الي 4 درصدي تنزل پيدا کند.

وحيد شقاقي، کارشناس اقتصادي ديگر نيز، در اين باره به «هدف و اقتصاد» چنين توضيح مي دهد: از آن جايي که ‌سال آينده ديگر رشد اقتصادي ما نفتي نخواهد بود؛ برآوردها حاکي از اين است که رشد اقتصادي در سال 96 به حدود 3 الي4 درصد برسد.

احتمال بالاي بازگشت تورم دو رقمي در سال 96

زيبايي بيان مي کند:‌ تورم سال جديد به دليل در پيش داشتن بحث يکسان سازي نرخ ارز، از امسال حتماً بالاتر خواهد بود و به 5/9 تا 11 درصد مي رسد. بنابراين احتمال بازگشت مجدد تورم دورقمي براي اقتصاد وجود دارد.

شقاقي نيز خاطر نشان مي سازد: تورم سال آينده نسبت به سال جاري تا حد 2 الي 3 درصد افزايش پيدا خواهد کرد.

در سال جديد نيمي از بار اقتصاد بر دوش صنعت مي افتد

بنابر گفته رئيس کميسيون تلفيق بودجه، بخش صنعت و مسکن دو سال رکود را پشت سر گذاشته اند و اکنون زمان رونق اين دو بخش صنعتي است. از اين رو براي تحقق رشد اقتصادي سال آينده، اين دو بخش مي بايست به رونق برسند.

شقاقي تصريح مي کند: در سال آينده امکان رشد اقتصادي نفتي ديگر برايمان وجود ندارد و بار اصلي اقتصاد تحت الشعاع رشد بخش صنعت، خدمات و کشاورزي قرار مي گيرد. بنابراين مقدار رشد فعلي در سال آينده تکرار نخواهد شد.

زيبايي نيز خاطر نشان مي سازد: در سال جديد ديگر صادرات نفتي موتور اقتصاد را روشن نمي کند و جاي خود را به بخش هاي ديگر نظير صنعت، خدمات و کشاورزي مي دهد.

در بحث خروج از رکود بايد منتظر سياست هاي دولت جديد ماند

شقاقي معتقد است: در بحث خروج اقتصاد از رکود چون هنوز سياست هاي خاصي اجرايي نشده، بايد از نيمه دوم سال 96 منتظر ماند و ديد که دولت آينده چه سياست هايي را براي رشد اقتصادي و خروج از رکود در پيش مي گيرد. بنابراين تا زماني که دولت جديد مستقر نشود اقتصاد ايران در شرايط انتظار به سر خواهد برد.

دولت تنها در برخي از حوزه ها عملکرد قابل قبولي داشت

شقاقي متذکر مي شود: دولت در سال 95 تنها در برخي حوزه ها نظير ثبات نرخ ارز، ثبات قيمت ها و تحقق تراز تجاري غيرنفتي عملکرد نسبتاً موفقي را دارا بود. اما در برخي ديگر نظيري خروج از رکود بخش مسکن، يکسان سازي نرخ ارز و سامان دهي يارانه ها عکس العمل خوبي از خود نشان نداد.

برخوردار اذعان مي کند: علي رغم خوب عمل کردن دولت در تجربه رشد بالاي اقتصادي در سال 95، اين رشد در حوزه‌هاي زندگي مردم از قبيل آموزش و پروش، بهداشت، پوشاک، مواد غذايي، هزينه هاي حمل و نقل و.. محسوس نبوده است.زيبايي نيز درباره دليل نامحسوس بودن اين رشد اظهار مي کند: علت محسوس نبودن رشد اقتصادي در زندگي مردم، اين است که اين رشد منبعث از فروش و توليد نفت بوده است نه از حوزه صنعت و کشاورزي که مردم توليد مي کنند. از اين رو اين رشد دولتي بوده و طبيعي است که در زندگي افراد ملموس نباشد.

در پايان...

پيش بيني ها حاکي از آن است که در سال 96، رشد اقتصادي کاهش و تورم نيز در مدار صعودي قرار خواهد گرفت. همچنين به دليل در حاشيه قرار گرفتن صادرات نفتي، نيمي از بار اصلي اقتصاد بر دوش صنعت، خدمات و کشاورزي قرار مي گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اول
خبر
صنعت، معدن و تجارت
بازار سرمايه
کشاورزي
بورس
نفت و انرژي
خودرو