برو
ارتباط با مادرخواست اشتراکآخرین شمارهآرشيوشناسنامه
تاریخ 1391/02/12 - نسخه شماره 2359 صفحه اصلی

مرکز آمار ايران اعلام کرد؛
منزل آشنايان؛ اولين اقامتگاه مسافران ايراني در سال 90

از سوي رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت
ارسال نامه در اعتراض به ارائه نشدن بودجه 1150 ميلياردي به وزارت بهداشت

پس از حملات سايبري به وزارت علوم از سوي دانشجو اعلام شد
همكاري وزارت علوم با پليس فتا


برگزاري آزمون در پذيرشدانشجوي پولي الزامي شد


تصويب 300 مصوبه درباره اسلامي شدن دانشگاه‌ها


واردات چادر مشکي زيبنده نيست


يک سوم جمعيت بشر آلوده به ميکروب سل هستند


اعتبار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در لايحه بودجه تخصيص نيافت


امتحانات پايه ششم ابتدايي به صورت هماهنگ منطقه‌اي برگزار خواهد شد


 مرکز آمار ايران اعلام کرد؛
 منزل آشنايان؛ اولين اقامتگاه مسافران ايراني در سال 90  

مرکز آمار ايران اعلام کرد که بيشترين اقامتگاه مورد استفاده گردشگران داخلي در فصل بهار و تابستان سال 90 منزل بستگان و آشنايان بوده است.

در همين زمينه ديگر آمارها بيانگر اين است كه هتل داري در سال 90 30 درصد كاهش داشته است. به گفته مسئولان، در نوروز 90 بيش از 82 درصد سفرها توسط خودروهاي شخصي انجام شده‌بود و ‌18 درصد اين سفرها توسط وسايل نقليه عمومي انجام شد. درحالي که مسئولان افزايش10 تا 15 درصدي اين سفرها توسط وسايل نقليه عمومي خبر مي دادند، مدير اتحاديه هتداران تهران با قرار دادن اين آمار و ارقام در تناسبي از اقامت و سفر، معتقد به كاهش سفر و تناسب 8 به يك آن است. بر اساس آمار مركز آمار ايران بررسيهاي انجام شده در فصل بهار سال گذشته نشان مي دهد که خانوارهاي کشور در اين فصل 64 ميليون و 184 هزار و 325 سفر داشته‌اند که از اين تعداد 48 هزار و 897 هزار و 938 سفر با حداقل يک شب اقامت و 21 ميليون و 286 هزار و 387 سفر بدون اقامت شبانه بوده است. هدف اصلي 62 درصد سفرهاي داخلي با اقامت شبانه خانوارها، ديدار دوستان و بستگان و هدف اصلي 49 درصد سفرهاي بدون اقامت شبانه داخلي خانوارها، گردش و تفريح بوده است.همچنين براساس نتايج فصل تابستان سال 1390، خانوارها در اين فصل 48 ميليون و 553 هزار و 597 سفر داشته‌اند. از اين تعداد 32 ميليون و 310 هزار و 73 سفر از نوع با اقامت شبانه و تعداد 16 ميليون و 243 هزار و 524 سفر بدون اقامت شبانه بوده است. هدف اصلي 49 درصد سفرهاي با اقامت شبانه خانوارها، ديدار دوستان و بستگان و هدف اصلي 32 درصد سفرهاي بدون اقامت شبانه‌خانوارها، گردش و تفريح بوده است.مقايسه نتايج سفرهاي فصول بهار و تابستان سال 1390نشان مي‌دهد: نسبت سفر در فصل بهار بيشتر از فصل تابستان بوده است.

براساس آمارهاي سال گذشته نيز، در نوروز 85، 35‌ميليون، نوروز 86، 55‌ميليون، نوروز 87، 71‌ميليون، نوروز 88، 99‌ميليون و در نوروز 89، بيش از 120‌ميليون و در نوروز سال 90، 162‌ميليون نفر سفر در كشور انجام شده است. اين آمار حاكي از رشد 460‌درصدي آمار گردشگران نوروزي كشور طي اين سال‌ها بوده است. اين در حالي است كه هتل داري در طي همه اين سال‌ها كاهش داشته است.بر اساس اطلاعات مركز آمار در هر دو فصل بيشتر سفرهاي خانوارها از نوع سفرهاي با اقامت شبانه‌ بوده است و افراد بيشتر با هدف ديدار دوستان و بستگان سفر کرده‌اند و بيشترين اقامتگاه مورد استفاده گردشگران داخلي نيز منزل بستگان و آشنايان بوده است.طرح آمارگيري از گردشگران ملي يکي از طرح‌هاي جديد مرکز آمار ايران است که با هدف تهيه داده‌هاي آماري مناسب براي بررسي‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري مديران و برنامه‌ريزان در حوزه گردشگري، به صورت فصلي در سطح کشور توسط مرکز آمار ايران و با همکاري معاونت برنامه‌ريزي استانداري‌‌هاي کشور به اجرا درآمد. در اين طرح با مراجعه به خانوارهاي نمونه، اطلاعاتي در مورد ويژگي‌هاي سفر از جمله تعداد سفر، نوع سفر ( با اقامت شبانه و بدون اقامت شبانه)، هدف اصلي سفر(ديدار بستگان و دوستانف گردش و تفريح، درمان، آموزش، زيارت و...) نوع اقامتگاه گردشگران (منزل بستگان و آشنايان، اقامتگاه‌هاي عمومي، چادر و کمپ شخصي و...) هزينه‌هاي سفر و ... جمع‌آوري شد.ارائه اين آمار از سوي مركز آمار ايران در حالي است كه كارشناسان همچنان معتقدند آمار گردشگران كشور ما هم در بخش خارجي و خروجي و هم در بخش داخلي هنوز نامشخص است و هر منبعي يك آمار بيرون مي‌دهد، كه اكثر اين آمارها متناقض و غيرواقعي است. در صورتي كه در همه كشورهاي توسعه‌يافته دنيا در زمينه گردشگري وضعيت بر اين روال است كه وب‌سايتي مختص اين كار وجود دارد كه آمارهاي خود در همه زمينه‌ها را هر ماه به‌روز مي‌كند. اين آمار هم براي پژوهشگران و رسانه‌هاست و هم براي سازمان‌هاي اقتصادي و جهاني.طبق گفته‌هاي كارشناسان گردشگري براساس محاسبات و تاييد و اعلام مراجع معتبر جهاني تراز گردشگري ايران هم‌اكنون بين 75 تا 79‌درصد منفي است. به گفته كارشناسان همچنين به دليل وضعيت نامساعد اقتصادي و تورم به شكل چشمگيري از تعداد گردشگران داخلي كاسته شده است. همچنين اولين تاثير اين وضعيت كاهش سكونت مسافران نورزي در هتل هاست. طوري كه اكثر مسافران ترجيح مي‌دهند در منزل اقوام و آشنايان به سر ببرند.

?

?

?

?

خ


 از سوي رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس صورت گرفت
 ارسال نامه در اعتراض به ارائه نشدن بودجه 1150 ميلياردي به وزارت بهداشت 

گروه جامعه: رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در سه نامه مجزا به رئيس ديوان محاسبات رئيس سازمان بازرسي و رئيس هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت مطرح کرد: دولت در ارائه نکردن بودجه 1150 ميلياردي به وزارت بهداشت در راستاي اجراي بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم تخلف کرده است. به‌ گزارش خانه ملت حسينعلي شهرياري رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در 3 نامه جداگانه به رييس ديوان محاسبات کل کشور، رييس سازمان بازرسي کل کشور و رييس هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، تخلف دولت در ارائه نکردن کامل بودجه مصوب مجلس به وزارت بهداشت در راستاي اجراي بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه را يادآور و خواستار رسيدگي به اين تخلف شد.در نامه هاي شهرياري آمده است: « احتراماً به استحضار مي‌رساند در بودجه 1390 مبلغ سه ميليارد دلار که معادل ريالي آن 3150 ميليارد تومان مي‌شود، جهت اجراي بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم در رديف جزء (ب) ماده واحده پيش‌بيني شد که دولت محترم مبلغ 2 هزار ميليارد تومان را در روزهاي پاياني سال 90 به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي پرداخت کرده است و در مصوبه شماره 258452/ت 47459 مورخ 28/12/90 مبلغ 1150 ميليارد تومان از محل مصوبه مذکور به وزارت راه و شهرسازي و در بند (2) مصوبه 258139/ت/47948/ه مورخ 28/12/90 پرداخت به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر را تصويب نموده که تخلف از قانون است.شايسته است دستور فرماييد موضوع سريعاً در دستور کار هيئت قرار گرفته و اقدام لازم به عمل آيد.»


 پس از حملات سايبري به وزارت علوم از سوي دانشجو اعلام شد
 همكاري وزارت علوم با پليس فتا  

گروه جامعه: وزارت علوم در برابر حملات سايبري با پليس فتا همكاري مي‌كند. روز گذشته وزير علوم، با اشاره به حمله سايبري به سايت اين وزارتخانه با بيان اينكه همه سيستم‌ها در وزارت علوم به اندازه كافي ايمني دارند، گفت: به هيچ عنوان كسي نمي‌تواند نگراني در ذهن مردم ايجاد كند و مردم خيالشان حداقل در مورد آموزش عالي راحت باشد. كامران دانشجو در پاسخ به سوالي مبني بر حمله‌هاي سايبري اخير به سايت وزارت علوم و درخصوص برنامه اين وزارتخانه براي همكاري با پليس فتا، گفت: براي ايجاد امنيت در برابر حملات سايبري علاوه بر همكاري با پليس فتا، برنامه‌هاي ديگري نيز داريم.

به گزارش ايسنا صحبت‌هاي كامران دانشجو مبني بر همكاري وزارت علوم با پليس فتا در حالي است كه پيش از اين اخبار مبني بر حمله سايبري به وزارت علوم از سوي مسولان اين وزارتخانه مورد تكذيب قرار گرفته بود.

با اين وجود روز گذشته وزير علوم با اشاره به وجود حملات سايبري در گذشته و سابقه وزارت علوم در اين زمينه، گفت: در اين رابطه در وزارت علوم تيم بسيار قوي وجود دارد كه حداقل اين حملات براي وزارت علوم مثمر ثمر نخواهد بود. او با بيان اينكه تمامي برنامه‌ها در سايت وزارت علوم داراي backup هستند، گفت: تمامي سيستم‌ها به اندازه كافي ايمني دارند.

دانشجو با اشاره به وجود يكسري اطلاعات روزمره و روتين در سايت وزارت علوم كه توسط عامه مردم قابل رويت است، همچنين گفت: تمامي اين اطلاعات روزمره نيز داراي backup هستند و تا كنون نتوانسته‌اند هيچ كاري انجام دهند.

اين حمله سايبري به وزارت علوم در حالي است كه چندي پيش نيز حمله سايبري به سامانه مخابراتي و وب‌سايت وزارت نفت ايران صورت گرفته بود و اين وزارتخانه را وادار به تشكيل ستاد بحران كرد. وب‌سايت اينترنتي وزارت نفت ايران از روز يکشنبه سوم ارديبهشت دچار اختلال شده بود و بعد از آن مسولان اعلام کردند که به سايت‌هاي وزارت نفت حمله سايبري شده است. با اين حال پس از تائيد خبر حمله سايبري به وزارت علوم اخبار منتشر شده به نقل از يك منبع آگاه در وزارت علوم حاكي از اين بود كه پروژه‌هاي مشترك وزارت علوم و وزارت دفاع زمينه‌ساز اين حملات سايبري بوده است. چندي پيش وزير علوم، هدايت پروژه‌هاي تحقيقاتي به سمت حوزه دفاعي را از برنامه‌هاي خود دانست و گفت: توسعه فناوري‌هاي دفاعي به دليل چند دانشي بودن موجب توسعه ساير فناوري‌ها مي‌شود و 30 دانشگاه کشور در اين زمينه مشارکت دارند. به گفته كامران دانشجو تاکنون بيش از 22 ميليارد تومان از قراردادهاي پژوهشي در بخش دفاعي بوده است و مابقي نيز پروژه‌هاي است که با همکاري وزارتخانه‌هايي چون ارتباطات و فناوري اطلاعات و جهاد کشاورزي اجرايي مي‌شود. او همچنين با اشاره به برنامه‌هاي پيشنهادي خود به مجلس در زمان دريافت راي اعتماد از نمايندگان مجلس گفته بود كه 50 درصد تحقيقات دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم در راستاي افزايش توان دفاعي کشور سوق داده مي‌شود.

به گفته دانشجو، فناوري‌هاي دفاعي مانند هواپيما، ماهواره، موشک، رادار، کشتي به دليل چند دانشي بودن از جمله فناوري‌هاي پيشرفته هستند که پيشرفت در آنها توسعه ساير فناوري‌ها را به دنبال دارد از اين رو در همه دانشگاه‌هاي دنيا تحقيقات دفاعي انجام مي‌شود. او تاكيد كرده بود وزارت علوم ايران هم قايل به اين است كه تحقيقات در زمينه افزايش توان صنايع دفاعي بايد در دانشگاه‌ها انجام شود. بر اين اساس تاکنون حدود 30 دانشگاه دولتي در اين زمينه مشارکت داشته‌اند.

وزير علوم در بخش ديگري از صحبت‌هاي روز گذشته خود در خصوص محدوديت‌هاي اعزام دانشجو به خارج از كشور، گفت: در ارتباط با اين موضوع تنها وزارت علوم تصميم‌گيرنده نيست بلكه دستورات و تصميمات بخشي از نظام و مراجع تصميم‌گيرنده در خصوص ارتباط با ساير كشورها را اجرايي مي‌كنيم. او با اشاره به محدوديت اعزام دانشجو به كشور انگليس، گفت: ملت ما از اين پير روباه مكار خسته شده‌، چراكه اين كشور تنها در راستاي منافع ملت خود و سلطه صهيونيست در دنيا حركت مي‌كند. دانشجو همچنين در خصوص برنامه وزارت علوم مبني بر تاسيس يك دانشگاه تك جنسيتي در هر استان، گفت: در حال حاضر براساس سياست‌هاي كلان و فرمايش رئيس جمهوري، ايجاد دانشگاه تك جنسيتي با عمق بيشتري پيش مي‌رود. او با اشاره به تشكيل كارگروه در شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها اظهار كرد: اين يك بعد قضيه است كه بعد اصلي آن بازنگري در محتوا و متون علوم انساني مي‌باشد. براساس فرمايشات مراجع و علما تا متون اسلامي نشود، دانشگاه اسلامي نخواهد شد. وزير علوم در خاتمه با اشاره به ارائه مجوز تاسيس 10 دانشگاه دخترانه غير انتفاعي، گفت: از اين تعداد 8 دانشگاه در حال فعاليت هستند كه خوشبختانه استقبال و متقاضي در اين زمينه بسيار زياد است.


 برگزاري آزمون در پذيرشدانشجوي پولي الزامي شد  

پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌هاي کشور به گفته مديرکل دفتر گسترش وزارت علوم به معناي تبعيض قائل شدن ميان اين عده و دانشجوياني که از طريق کنکور سراسري وارد مي‌شوند به شمار نمي آيد و دانشگاه‌ها براي اين نوع پذيرش ملزم به برگزاري آزمون شده‌اند. به گزارش مهر، بر اساس بند «ح» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، پذيرش دانشجوي پولي به عنوان يک تکليف به وزارت علوم اعلام شده که جزئيات اين بند به شرح ذيل است:«دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مجازند از ظرفيت مازاد بر سهميه آموزش رايگان خود و يا ظرفيت‌هاي جديدي که ايجاد مي‌کنند، براساس قيمت تمام‌شده يا توافقي با بخش غيردولتي و با تأييد هيأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذيرند و منابع مالي دريافتي را حسب مورد پس از واريز به خزانه کل به حساب درآمدهاي اختصاصي منظور کنند.»با اين وجود، پذيرش دانشجوي پولي در دانشگاه‌ها منجر به ايجاد شبهه‌اي در اذهان عمومي مبني بر تحصيل آسان با پول شده که به گفته مديرکل دفتر گسترش وزارت علوم هيچ تبعيضي ميان دانشجويان پولي و ساير دانشجويان وجود ندارد.ابوالفضل حسني در گفت‌وگو با مهر به برخي جزئيات پذيرش دانشجوي پولي اشاره کرد و گفت: دانشجويان پولي بايد از طريق آزمون سراسري نيمه متمرکز به دانشگاه راه يابند و بر اين اساس پرديس‌هاي دانشگاهي شکل گرفت که دانشگاه‌هاي بزرگ کشور مي‌توانند پس از دريافت مجوز از وزارت علوم نسبت به ايجاد پرديسي خارج از سايت اصلي دانشگاه به‌منظور ايجاد فضاي آموزشي و پژوهشي اقدام کنند.به گفته وي دريافت مجوز راه‌اندازي پرديس پس از بررسي، ارزيابي و بازديد از سوي دفتر نظارت و ارزيابي وزارت براي رشته‌هاي داير صورت مي‌گيرد و البته هر دانشگاهي هم نمي‌تواند پرديس ايجاد کند.اين مقام مسوول در وزارت علوم تاکيد کرد که ابلاغيه‌اي از سوي معاونت آموزشي وزارت علوم به دانشگاه‌ها مبني بر لزوم پذيرش دانشجوي پولي از طريق آزمون نيمه‌متمرکز و آزموني که خود دانشگاه‌ها براي اين دانشجويان برگزار مي‌کنند، ارسال شده است.حسني درباره اين موضوع که مدرک دانشجويان پولي معادل مدرک دانشگاه‌هاي تهران يا ساير دانشگاه‌هاي معتبر است و اين عده تنها با صرف هزينه دانشجو مي‌شوند، گفت: دانشجويان پولي همپاي دانشجوياني که از طريق کنکور سراسري وارد دانشگاه مي‌شوند زحمت مي‌کشند چون نه‌تنها مازاد بر ظرفيت به‌شمار مي‌آيند و ظرفيت اصلي دانشگاه نيستند بلکه علاوه بر شرکت در کنکور بايد هزينه هم پرداخت کنند.

 


 تصويب 300 مصوبه درباره اسلامي شدن دانشگاه‌ها  

دبير شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها گفت: طي 10 سال گذشته 300 مصوبه توسط اين شورا تصويب و به اجرا گذاشته شده است. به گزارش مهر حجت‌الاسلام شاطري دبير شواري اسلامي شدن دانشگاه‌ها صبح امرروز در نشست مطبوعاتي که در خبرگزاري قرآني ايران برگزار شد به اسلامي شدن دانشگاه‌ها، چالش‌ها و راهکارها در اين زمينه پرداخت.وي گفت: شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها سال 76 براساس مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تاسيس شد و پس از تاسيس اين شورا آنچه که مبهم بود بعد از گذشت 14 الي 15 سال از انقلاب بحث اسلامي شدن بود بنابراين سندي تحت عنوان، دانشگاه اسلامي، رسالت و راهبردها در اين شورا مصوب شد که براساس شش مولفه و 60 راهبرد و سياست کلان در اين شورا به تصويب رسيد.دبير شواري اسلامي شدن دانشگاه‌ها ادامه داد: پس از تدوين سند تا سال 80 به تدوسن سياست‌هاي اجرايي آن پرداختند و پس از آن اين سايت‌ها را براي اجرا به دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها ارجاع دادند .وي افزود: طي 10 سال گذشته 300 مصوبه توسط شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها مصوب و به اجرا گذاشته شد که و از مهمترين آنها مي‌توانيم به طرح توانمندسازي دانش‌افزايي استادان، جذب اساتيد مناسب علمي با اقتضاء اسلامي، تشکيل کميته ارتقاء متون درسي با محوريت علوم انساني، بازنگري آيين‌نامه ارتقاء استادان، توجه به مطالبات و اقتضاعات جامعه در عرصه دانشگاهي که منجر به ايجاد دانشگاه دخترانه شد، معرفي فرهنگ دفاع مقدس، تدوين آيين‌نامه جامع مديريت و تعريف تعامل علمي فرهنگي حوزه و دانشگاه اشاره کرد.شاطري خاطرنشان کرد: تاکنون 15 هزار استاد دانشگاه در دوره‌هاي مختلف طرح توانمندسازي دانش‌افزايي استادان به صورت داوطلبانه شرکت کرده‌اند.وي در بخش ديگري از سخنانش افزود: اسلامي شدن دانشگاه‌ها فرايند طولاني و تدريجي است که يک دهه و نيم آن گذشته است و علت اينکه تاکنون اسلامي نشده است نه به خاطر اينکه مسوولان نخواستند بلکه به اين دليل بود که فرايند بلوغ علمي صاحب‌نظران حوزه به تدريج شکل مي‌گيرد.


 واردات چادر مشکي زيبنده نيست 

رئيس سازمان بسيج مستضعفين با بيان اينکه بسيج بايد براي ايجاد اشتغال فعاليت‌هاي خود را تقويت کند، گفت: ورود چادر مشکي از خارج کشور شايسته نيست و مجلس فکري به حال اين قضيه بکند.به گزارش فارس سردار محمدرضا نقدي اظهار کرد: در سال توليد ملي شايسته نيست که بازاريان دنبال کالاهاي خارجي باشند بلکه همت کنند و براي حمايت از توليدات داخلي به اين صنعت در کشور ياري برسانند.وي افزود: ورود برخي اقلام و کالاها به کشور براي ايران اسلامي‌زيبنده نيست چرا که به‌عنوان بيشترين مصرف‌کننده آن بايد توليدکننده آن هم باشد تا به خودکفايي برسد.نقدي در زمينه واردات محصولات کشاورز تصريح کرد: اينکه سالانه هزينه‌هاي زيادي صرف ورود توليدات کشاورزي به کشور شود در حالي که ايران شرايط خوبي براي اين زمينه محسوب مي‌شود، برازنده کشورمان نيست.وي گفت: از سوي ديگرايران به‌عنوان کشوري که حجم وسيعي از چادر مشکي را مصرف مي‌کند، ورود آن از خارج شايسته نيست و در اين زمينه انتظار داريم مجلس فکري به حال اين قضيه بکند.

 


 يک سوم جمعيت بشر آلوده به ميکروب سل هستند 

دبير کل اتحاديه جهاني مبارزه با سل و بيماريهاي ريوي با اشاره به اينکه يک سوم جمعيت بشر آلوده به ميکروب سل هستند، از تحقيقات «عظيم» بررسي درباره بيماري سل به صورت بين المللي با همکاري سه جانبه ايران، بلاروس و مالزي خبر داد.محمدرضا مسجدي با اشاره به فعاليت‌هاي پيوند قلب و ريه در مرکز درماني، آموزش و پژوهش مسيح دانشوري که تاکنون 90 پيوند قلب در آنصورت پذيرفته است، به فارس گفت: در مرکز تحقيقات ميکروب شناسي سل اين مرکز محققان ما با همکاري محققان دو کشور روس و مالزي طرح «عظيمي» در زمينه اشکال مختلف ميکروب سل را در دست بررسي دارند.قائم مقام مرکز آموزشي و درماني مسيح دانشوريافزود: اميدواريم در طول يکي ودو سال آينده تئوري‌هاي جديدي در اين زمينه در دنيامطرح شود. تحقيقات در اين زمينه کار بزرگي است که نحوه نهفته شدن ميکروب سل در بدن و بيماري‌زايي آن و در نهايت انتقال آن با استفاده ازفناوري‌هاي جديد بررسي مي‌شود.مسجدي خاطرنشان کرد: يک سوم جمعيت بشر آلوده به ميکروب سل است، البته آلودگي با بيماري تفاوت دارد. سالي در حدود 9 ميليون نفر مبتلا به اين بيماري مي‌شوند و در حدود دو ميليون نفر نيز بر اثر ابتلا به اين بيماريجان مي‌دهند.

 


 اعتبار همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در لايحه بودجه تخصيص نيافت  

رئيس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامي کارگران نداشتن امنيت شغلي، عدم افزايش حقوق متناسب با تورم، مشکلات درماني و بيمه‌اي را از جمله مشکلات کارگران و کارگران بازنشسته دانست و گفت: در لايحه بودجه اعتباري براي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده است. پرويز احمدي‌پنجکي در گفت‌وگو با مهر به مناسبت روز کارگر در مورد مشکلات کارگران بازنشسته افزود: عدم افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم، دو برابر نشدن عيدي، عدم همسان‌سازي حقوق و مطالبات، اختلافاتي که ميان مجلس و وزارت رفاه، مشکلات درماني و بيمه‌اي و ... از جمله مشکلات اين افراد است.به گفته وي، با گذشت دو ماه از سال اما هنوز افزايش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم مطابق با آنچه در قانون آمده در سال جاري مشخص نشده است و با توجه به مشکلات معيشتي ، اين امر نگراني اين افراد و خانواده‌هايشان را بدنبال داشته است.وي گفت: به منظور افزايش حقوق و همچنين رفع مشکلات بازنشستگان درخواست ديدار و جلسه با وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي را داشته‌ايم که اميدواريم در اين جلسه مشکلاتمان برطرف شود در غير اين‌صورت بعد از برگزاري انتخابات به‌صورت گسترده اعتراض مي‌کنيم.وي تاکيد کرد: سال گذشته در شش ماهه دوم سال افزايش حقوق کارگران بازنشسته مشخص و به صورت قسطي به آنان پرداخت شد به‌طوري‌که هيچ کدام از آنها مبلغ چشمگيري را که بدردشان بخورد را دريافت نکردند.


 امتحانات پايه ششم ابتدايي به صورت هماهنگ منطقه‌اي برگزار خواهد شد 

براساس مصوبه هشتصد و پنجاه و نهمين جلسه شوراي‌عالي آموزش و پرورش كه به امضاي رئيس‌جمهور و رئيس شوراي‌عالي آموزش و پرورش رسيد امتحانات پايه ششم ابتدايي به صورت هماهنگ منطقه‌اي برگزار خواهد شد.به گزارش مركز اطلاع‌رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، براساس اين مصوبه و با توجه به استقرار پايه ششم ابتدايي از سال تحصيلي 92-91، پايه ششم ابتدايي مشمول همه مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به دوره پنج‌ساله ابتدايي است.

براساس اين گزارش، امتحانات پاياني پايه پنجم ابتدايي در سال تحصيلي 91-90 همانند پايه‌هاي قبل به صورت داخلي برگزار مي‌شود.اين گزارش مي‌افزايد: براساس اين مصوبه از سال تحصيلي 92-91 امتحانات پاياني پايه ششم ابتدايي به صورت هماهنگ با سوالات واحد، برنامه معين و به‌طور همزمان از سوي اداره آموزش و پرورش محل طرح و در مدرسه برگزار مي‌شود.

براساس اين گزارش، در دوره ابتدايي امتحانات داوطلبان آزاد صرفا در پايان دوره برگزار مي‌شود، بنابراين ثبت‌نام اين دسته از افراد براي شركت در امتحانات پايه پنجم ابتدايي از سال تحصيلي 91-90 مجاز نخواهد بود.


 
صفحه يك
خبر
اقتصاد
اقتصاد بازار
اقتصاد روز
بورس
حادثه
فناوري و اطلاعات
شهرستان ها
مدرسه
ورزشي
بين الملل
آگهي
جامعه
جامعه
صفحه آخر